NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW 

This announcement is not an offer of securities in the United States of America or any other jurisdiction. The Bonds (and underlying shares) may not be offered or sold in the United States of America absent registration or exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Vastned does not intend to register the offer, in whole or in part, in the United States of America or to launch a public offering of securities in the United States of America 

 

 

Rotterdam,
03
april
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Vastned geeft een converteerdare obligatie van maximaal € 110 miljoen uit

Vastned Retail N.V., het beursgenoteerde Europese winkelvastgoedfonds met focus op ‘venues for premium shopping’, kondigt aan vandaag te starten met een onderhandse plaatsing bij institutionele beleggers van € 100 miljoen aan converteerbare obligaties met een looptijd tot 2019 (de “Obligatie”), welke Vastned voorafgaand aan prijsstelling kan verhogen met maximaal € 10 miljoen. 

De Obligatie uitgifte is in lijn met Vastned ’s conservatieve financiële strategie om haar financieringsbronnen verder te diversifiëren en draagt bij aan het verlengen van de looptijd van de leningenportefeuille, het verlagen van de financieringskosten en creëert verdere ruimte voor acquisities van premium city high street shops. Vastned is conservatief gefinancierd met een laatst gerapporteerde loan-to-value van 39,7%1 waarbij meer dan 99% van de portefeuille niet verpand is. 

De Obligaties zijn ‘senior’ en ‘unsecured’ en zullen converteerbaar zijn in gewone aandelen van Vastned (de “Aandelen”), onder voorbehoud van Vastned ’s optie om te kiezen voor een betaling in contanten in plaats van gedeeltelijke of volledige levering van de Aandelen. 

De Obligaties zullen naar verwachting een jaarlijkse coupon hebben tussen de 1,75% en 2,25%, halfjaarlijks te betalen in gelijke termijnen, en een conversiepremie van 25% tot 30% over de volume gewogen gemiddelde koers van het Aandeel dat is genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam tussen lancering en prijsstelling. 

De Obligaties zullen a pari (100%) worden uitgegeven en zullen, tenzij eerder afgelost, geconverteerd of teruggekocht en geannuleerd, worden afgelost voor hun hoofdsom op of rond 10 april 2019. 

De Obligaties zullen naar verwachting worden uitgegeven op of rond 10 april 2014 (de “Sluitingsdatum”). De aanvraag zal worden gedaan om de Obligaties toe te laten tot verhandeling op de Vrije Markt (Freiverkehr) van de Frankfurt Stock Exchange. 

Vastned zal de mogelijkheid hebben om alle, maar niet slechts enkele, uitstaande Obligaties tegen de hoofdsom vermeerderd met de opgelopen maar onbetaalde rente af te lossen in contanten (i) na 8 mei 2017, mocht de volume gewogen gemiddelde koers van het aandeel meer dan 130% van de conversieprijs zijn voor een bepaalde periode, of (ii) op elk moment mocht de hoofdsom van de op dat ogenblik uitstaande Obligaties minder zijn dan 15% van de uitgegeven Obligaties. 

De definitieve voorwaarden van de Obligaties zullen naar verwachting later vandaag bekend worden gemaakt. 

Deze aankondiging vormt geen, noch maakt deel uit van, een aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot inschrijven op effecten van Vastned. 

ABN AMRO / UBS en BNP Paribas treden op als Joint Bookrunners voor de plaatsing van de Obligaties. ABN AMRO en UBS acteren op grond van een samenwerkingsovereenkomst. Kempen & Co treedt op als financieel adviseur van de directie en de raad van commissarissen van Vastned.

 

 1 Na ontvangst van de opbrengst van de verkoop van de Spaanse winkelcentra. De solvabiliteitsratio bedraagt 56,7%.

Over Vastned

Vastned is een Europees beursgenoteerd winkelvastgoedfonds met focus op 'venues for premium shopping'. Vastned belegt in geselecteerde steden in Europa en Istanbul, met een duidelijke focus op het beste winkelvastgoed in de populairste winkelstraten in grotere steden (“high streets”). Huurders van Vastned zijn sterke en toonaangevende internationale en nationale retailmerken. De vastgoedportefeuille heeft een omvang van ongeveer € 1,5 miljard.

Vastned is a European publicly listed property company (Euronext Amsterdam: VASTN) focusing on the best property in the popular shopping areas of selected European cities with a historic city centre where shopping, living, working and leisure meet. Vastned's property clusters have a strong tenant mix of international and national retailers, food & beverage entrepreneurs, residential tenants, and office tenants. The property portfolio had a size of approximately € 1.4 billion as at 30 June 2021.