Amsterdam,
15
april
2021
|
15:15
Europe/Amsterdam

Besluiten aandeelhoudersvergadering Vastned FY 2020

Amsterdam, 15 april 2021 – Vastned publiceert de besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (‘AvA’) van 15 april 2021.

Aandeelhouders hebben het voorstel voor benoeming van de heer Walta als enig lid van de Directie voor een periode van vier jaar, ingaande per 15 april 2021, aangenomen.

Aandeelhouders hebben de jaarrekening over het boekjaar 2020 vastgesteld en hebben het voorstel tot uitkering van dividend over het boekjaar 2020 ten bedrage van € 1,73 per aandeel aangenomen. Aangezien er in 2020 geen interim-dividend is uitgekeerd, bedraagt het slotdividend 2020 € 1,73 per aandeel. Op 19 april 2021 noteert het aandeel Vastned ex dividend en op 6 mei 2021 zal het dividend betaalbaar worden gesteld.

Aandeelhouders hebben het voorstel voor het verlenen van decharge aan de leden van de Directie over het boekjaar 2020 aangenomen, het voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2020 is niet aangenomen.

Aandeelhouders hebben het voorstel tot het wijzigen van het Beloningsbeleid voor de Directie alsmede tot het vaststellen van het Beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen niet aangenomen. De aanpassingen waren voorgesteld om het beleid in lijn te brengen met recentelijk ingevoerde wettelijke voorschriften ter uitvoering van de herziene Europese aandeelhoudersrichtlijn (richtlijn (EU) 2017/828). Daarmee blijft het huidige beloningsbeleid van kracht. De adviserende stemming over het Remuneratierapport 2020 was tevens negatief.

Het agendapunt met het voorstel tot het gebruik van Engels als voertaal met ingang van het jaarverslag 2021 is aangenomen.

De Directie en de leden van de Raad van Commissarissen hebben kennisgenomen van deze stemuitslagen en zullen zoals gebruikelijk de dialoog met aandeelhouders voortzetten.

De stemuitslagen van de AvA worden binnen 15 dagen op de website vermeld.

 

 

Boilerplate

Over Vastned

Vastned is een Europese beursgenoteerde vastgoedonderneming (Euronext Amsterdam: VASTN) met focus op het beste vastgoed in de populaire winkelgebieden van geselecteerde Europese steden met een historische binnenstad waar winkelen, wonen, werken en ontspannen samenkomen. De vastgoedclusters van Vastned hebben een sterke huurdersmix met internationale en nationale retailers, horeca-ondernemers, residentiële huurders en huurders van kantoren. De vastgoedportefeuille heeft een omvang van ongeveer € 1,5 miljard per eind december 2020.

Vastned is a European publicly listed property company (Euronext Amsterdam: VASTN) focusing on the best property in the popular shopping areas of selected European cities with a historic city centre where shopping, living, working and leisure meet. Vastned's property clusters have a strong tenant mix of international and national retailers, food & beverage entrepreneurs, residential tenants, and office tenants. The property portfolio had a size of approximately € 1.4 billion as at 30 June 2021.