Amsterdam,
04
maart
2021
|
07:00
Europe/Amsterdam

Vastned maakt agenda bekend voor virtuele AvA

Amsterdam, 4 maart 2021 – Vastned publiceert de oproeping en agenda voor de virtuele Algemene Vergadering van Aandeelhouders (Virtuele AvA) op 15 april 2021 over boekjaar 2020 inclusief het jaarverslag 2020.

De Virtuele AvA van Vastned vindt plaats op donderdag 15 april 2021 om 10.00 uur. Aanmelding van stemgerechtigde aandeelhouders is mogelijk tot uiterlijk maandag 12 april 2021 om 17.00 uur.

Gezien de situatie en de overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19 is het aandeelhouders niet toegestaan om deze vergadering fysiek bij te wonen. De vergadering zal live worden uitgezonden via een videowebcast. Naast de mogelijkheid tot het ‘real time’ tijdens de vergadering indienen van vragen, wordt aandeelhouders de mogelijkheid geboden om uiterlijk dinsdag 13 april 2021 om 11.00 uur (CET) per e-mail naar remco.vergeer@vastned.com voorafgaand aan de vergadering schriftelijke vragen in te dienen over onderwerpen op de agenda. Aandeelhouders die op voorgaande wijze tijdig vooraf schriftelijk vragen hebben ingediend, kunnen aanvullende vragen stellen gedurende de vergadering (door middel van de live chat functie tijdens de vergadering). De vragen zullen zo veel mogelijk tijdens de Virtuele AvA worden behandeld, en anders schriftelijk achteraf.

Tijdens de Virtuele AvA hebben aandeelhouders van Vastned de mogelijkheid om elektronisch en in realtime te stemmen. Als alternatief voor elektronisch en in realtime stemmen tijdens de Virtuele AvA, worden aandeelhouders in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de vergadering een stemvolmacht met daarin een steminstructie uit te brengen. 
De volledige agenda inclusief toelichting is beschikbaar via www.vastned.com/ava en het jaarverslag 2020 is te downloaden via www.vastned.com/jaarverslag.

De agenda van de Virtuele AvA van 15 april 2021 bevat voorstellen tot het vaststellen van de jaarrekening over boekjaar 2020, het vaststellen van het dividend over boekjaar 2020, het vaststellen van een (nieuw) beloningsbeleid voor de Directie en de Raad van Commissarissen, het verlenen van decharge aan de Directie en de Raad van Commissarissen over boekjaar 2020, het herbenoemen van Reinier Walta tot (enig) bestuurder van Vastned Retail N.V. (‘Directeur’), het benoemen van Désirée Theyse tot lid van de Raad van Commissarissen en het voorstel tot het gebruik van Engels als voertaal met ingang van het jaarverslag 2021.

Vanaf 1 april 2021 zal Engels de voertaal zijn van Vastned’s persberichten. Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders hiertoe instemt, zal ook het jaarverslag met ingang van boekjaar 2021 uitsluitend in het Engels zijn.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal onverminderd in het Nederlands zijn. De externe communicatie omtrent de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal zowel in het Nederlands als in het Engels geschieden.

 

 

Boilerplate

Over Vastned

Vastned is een Europese beursgenoteerde vastgoedonderneming (Euronext Amsterdam: VASTN) met focus op het beste vastgoed in de populaire winkelgebieden van geselecteerde Europese steden met een historische binnenstad waar winkelen, wonen, werken en ontspannen samenkomen. De vastgoedclusters van Vastned hebben een sterke huurdersmix met internationale en nationale retailers, horeca-ondernemers, residentiële huurders en huurders van kantoren. De vastgoedportefeuille heeft een omvang van ongeveer € 1,5 miljard per eind december 2020.

Vastned is a European publicly listed property company (Euronext Amsterdam: VASTN) focusing on the best property in the popular shopping areas of selected European cities with a historic city centre where shopping, living, working and leisure meet. Vastned's property clusters have a strong tenant mix of international and national retailers, food & beverage entrepreneurs, residential tenants, and office tenants. The property portfolio had a size of approximately € 1.4 billion as at 30 June 2021.