Amsterdam,
11
februari
2021
|
07:01
Europe/Amsterdam

Vastned strategie update

Vastned optimaliseert en concentreert binnenstedelijke vastgoedportefeuille; Reinier Walta wordt voorgedragen als nieuwe CEO Vastned

Amsterdam, 11 februari 2021 – Vastned gaat haar portefeuille optimaliseren en concentreren naar panden voor gemengd gebruik in de historische binnensteden, waar winkelen, wonen, werken, en ontspannen samenkomen. De focus zal komen te liggen op winkelpanden die verschillende typen huurders aantrekken en waar potentieel is om woningen of kantoren boven de winkels te creëren. Vastned richt zich waar mogelijk op het creëren van clusters van panden in de verschillende steden. Dat is de kern van de strategie update die Reinier Walta, die als nieuwe CEO van Vastned zal worden voorgedragen, vandaag presenteert. De Raad van Commissarissen heeft besloten om Reinier Walta, sinds 1 december 2020 interim CEO, tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 april 2021 voor te dragen als nieuwe CEO.

Vastned verwacht een sterke voorkeur voor retailvastgoed in de binnensteden op een select aantal locaties, als gevolg van de marktontwikkelingen zoals online winkelen en veranderend consumentengedrag, gekoppeld met de voortdurende trend van verstedelijking. Daarnaast is er toenemende vraag naar woningen en kantoren boven de winkels, in combinatie met de afnemende populariteit van winkels met meerdere verdiepingen. Met de optimalisatie en concentratie van haar binnenstedelijke portefeuille speelt Vastned hierop in.

 

Download rechts het volledige persbericht

 

Boilerplate

Over Vastned

Vastned is een Europese beursgenoteerde vastgoedonderneming (Euronext Amsterdam: VASTN) met focus op het beste vastgoed in de populaire winkelgebieden van geselecteerde Europese steden met een historische binnenstad waar winkelen, wonen, werken en ontspannen samenkomen. De vastgoedclusters van Vastned hebben een sterke huurdersmix met internationale en nationale retailers, horeca-ondernemers, residentiële huurders en huurders van kantoren. De vastgoedportefeuille heeft een omvang van ongeveer € 1,5 miljard per eind december 2020.

Vastned is a European publicly listed property company (Euronext Amsterdam: VASTN) focusing on the best property in the popular shopping areas of selected European cities with a historic city centre where shopping, living, working and leisure meet. Vastned's property clusters have a strong tenant mix of international and national retailers, food & beverage entrepreneurs, residential tenants, and office tenants. The property portfolio had a size of approximately € 1.4 billion as at 30 June 2021.