Amsterdam,
23
maart
2020
|
08:00
Europe/Amsterdam

Update over de impact van COVID-19

Amsterdam, 23 maart 2020 – Vastned, de beursgenoteerde Europese winkelvastgoedonderneming met focus op ‘venues for premium shopping’, publiceert een update over de situatie als gevolg van de uitbraak van COVID-19. 

 

De gezondheid en veiligheid van de medewerkers, huurders en bezoekers heeft de hoogste prioriteit voor Vastned. De voorschriften van de World Health Organization en overheidsinstanties worden nauwgezet opgevolgd.

Vastned heeft maatregelen genomen in deze uitdagende omstandigheden om ervoor te zorgen dat het team volledig operationeel is en blijft. Alle medewerkers werken vanuit huis, ondersteund door uitstekende IT-faciliteiten en het team is in nauw contact met elkaar evenals met de huurders van Vastneds vastgoedportefeuille. Daarnaast zal Vastned alle niet noodzakelijke investeringsverplichtingen opschorten tot nader order en waar mogelijk operationele kostenreducties doorvoeren.

De uitbraak en verspreiding van COVID-19 (het coronavirus) heeft impact op de bedrijfsvoering van de huurders van Vastned in de diverse landen. Door de overheden in Frankrijk, Spanje en België is aangekondigd dat alle niet essentiële winkels en horecagelegenheden gesloten moeten zijn. In Nederland zijn alle horecagelegenheden gesloten. Er zijn vanuit de Nederlandse overheid vooralsnog geen restricties aangekondigd voor retailers. Wel hebben enkele retailers zelf aangekondigd hun winkels te sluiten. Door de verschillende overheden zijn diverse steunmaatregelen aangekondigd om de impact op bedrijven, waaronder retailers, te beperken. De huidige omstandigheden hebben vooralsnog geen invloed op de contractuele verplichtingen van de huurders. Vastned is in contact met de huurders om per geval te bepalen hoe deze buitengewone omstandigheden het hoofd te bieden.

Vastned volgt de ontwikkelingen nauwgezet en het management heeft intensief overleg over welke eventuele maatregelen noodzakelijk en mogelijk zijn. Gezien de onzekerheid over de duur van de huidige situatie en de impact van de overheidsmaatregelen, is het op dit moment niet mogelijk om een inschatting te maken van de impact op het resultaat van Vastned.

Zoals eerder gepubliceerd tijdens Vastneds FY 2019 resultaten, heeft de onderneming per 31 december 2019 ongebruikte kredietfaciliteiten van € 118,9 miljoen en een korte termijn (< 1 jaar) schuldpositie van € 62,5 miljoen. In januari 2020 is een private placement van € 25 miljoen terugbetaald, gefinancierd vanuit de ongebruikte kredietfaciliteit. De overige € 37,5 miljoen betreft een private placement, welke verloopt in oktober 2020. De solvabiliteitsratio per 31 december 2019 bedraagt 56,6%.

Vastned is van mening dat het door de hoge kwaliteit van de vastgoedportefeuille met de focus op geselecteerde Europese steden met een historische binnenstad en de financiële positie goed gepositioneerd is in de sector om met de huidige situatie om te gaan, evenals met het herstel van de markt zodra de situatie weer normaliseert.

 

Over Vastned

Vastned is een beursgenoteerde Europese winkelvastgoedonderneming (Euronext Amsterdam: VASTN) met focus op “venues for premium shopping”. Vastned investeert in geselecteerde steden in Europa met een duidelijke focus op het beste winkelvastgoed in de populairste winkelstraten in grotere steden. Huurders van Vastned zijn sterke en toonaangevende internationale en nationale retailmerken. De vastgoedportefeuille heeft een omvang van ongeveer € 1,6 miljard per eind december 2019.

Vastned is a European publicly listed property company (Euronext Amsterdam: VASTN) focusing on the best property in the popular shopping areas of selected European cities with a historic city centre where shopping, living, working and leisure meet. Vastned's property clusters have a strong tenant mix of international and national retailers, food & beverage entrepreneurs, residential tenants, and office tenants. The property portfolio had a size of approximately € 1.4 billion as at 30 June 2021.