Rotterdam,
14
januari
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Vastned scherpt strategie aan: uitbreiding in premium cities

Doelstelling 65% high street shops bereikt

Vastned, het beursgenoteerde Europese winkelvastgoedfonds met focus op venues for premium shopping, heeft haar doelstelling van meer dan 65% high street shops gerealiseerd, nu 66% van de portefeuille uit high street shops bestaat. Vastned gaat zich als highstreetfonds richten op uitbreiding in premium cities: Europese steden waar consumenten het liefst winkelen en waar sterke nationale en internationale retailers zich graag vestigen.

Het aandeel high street shops bedraagt momenteel 66%. De doelstelling van 65% van de portefeuille in high street shops, die Vastned zichzelf in september 2011 stelde, is hiermee dan ook gerealiseerd. De nieuwe doelstelling van Vastned is om het percentage premium city high street shops te laten groeien naar 75% van de totale portefeuille. Dit is de belangrijkste ambitie van de aangescherpte strategie. Momenteel is circa 45% van de portefeuille belegd in high street shops in deze premium cities. 

Premium cities zijn aantrekkelijke winkelsteden met een positieve demografische groei, sterke koopkracht, een historische binnenstad, toeristische aantrekkingskracht en de aanwezigheid van nationale en internationale instellingen en universiteiten. 

Vastned richt zich met haar acquisitiebeleid op premium cities in de landen waar het reeds actief is. In deze steden streeft Vastned ernaar clusters te creëren om zo de retailer een breed aanbod in deze premium cities aan te kunnen bieden. Vastned is al sterk aanwezig in premium cities.

Tot deze premium cities behoren de volgende steden: 

 Premium cities
NederlandAmsterdam, Breda, Den Bosch, Den Haag, Maastricht en Utrecht 
Frankrijk Bordeaux, Lille, Lyon, Nice/Cannes, Parijs en Toulouse 
België Antwerpen, Brugge, Brussel en Gent 
SpanjeBarcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla en Valencia
TurkijeIstanbul 

High street shops presteren beter dan overige vastgoedbeleggingen.

De resultaten van Vastned laten zien dat onze high street shops beter presteren dan de categorie ‘overige beleggingen’ met hogere bezettingsgraden, hogere like-for-like huurgroei en stabielere waardes.

 High street shops vs. overige beleggingen

 20112012H1 2013*
  High streetOverig High streetOverig High streetOverig
Bezettingsgraad97,1%93,7%97,4%93,0%95,5%92,0%
Like-for-likehuurgroei1,8%0,2%2,0%(2,2)%1,3%(4,2)%
Waardeontwikkeling3,8%0,9%1,3%(13,5)%0,8%(2,8)%

* Laatst gepubliceerde resultaten, op 6 maart 2014 publiceert Vastned haar FY2013 resultaten

Dit sterkt Vastned in de verdere aanscherping van haar highstreetstrategie, met een uitbreiding in de premium cities. Het uitgangspunt van de strategie blijft kwaliteit. Zeker ook op het gebied van financiering, door het vasthouden aan ons conservatief financieringsbeleid. Daarnaast blijven de proactieve en hands-on aanpak binnen de organisatie en het internationaal accountmanagement essentieel voor de succesvolle uitvoering van de strategie. 

Naast de high street shops in premium cities zal 25% van de portefeuille bestaan uit vastgoedbeleggingen die geen high street shops in premium cities zijn, zoals de Belgische baanwinkels, goed gelegen supermarkten en andere winkellocaties van hoge kwaliteit met een goed en stabiel rendement. 

 

Belangrijkste strategiedoelstellingen behaald

Het aandeel high street shops bedraagt momenteel 66%. De doelstelling van 65% van de portefeuille in high street shops, die Vastned zichzelf in september 2011 stelde, is hiermee dan ook gerealiseerd.

Vastned heeft de highstreetportefeuille in 2013 uitgebreid met aankopen in de allerbeste winkelstraten in de binnensteden van de premium cities: Utrecht, Brugge, Bordeaux en Amsterdam voor in totaal circa € 100 miljoen.

Ook de andere twee pilaren van de strategie - het volgen van een conservatief financieringsbeleid en verbetering van de kwaliteit van de organisatie gericht op onze huurder - heeft Vastned ook belangrijke stappen gezet. Zo is de loan-to-value met 41,5% (eind juni 2013) tussen de 40% - 45% bandbreedte en is de diversificatie in de leningenportefeuille vergroot. Enerzijds door een evenwichtigere spreiding over meerdere banken en anderzijds door een toegenomen aandeel van niet-bancaire leningen.

Verder heeft de organisatie door vernieuwing van het management in zowel Frankrijk als Nederland en de invoering van grensoverschrijdend accountmanagement een duidelijke kwaliteitsslag gemaakt, waardoor proactiever gewerkt wordt en er meer hands-on mentaliteit is ontstaan.

Taco de Groot, CEO Vastned
Dankzij de succesvolle uitvoering van onze strategie is Vastned inmiddels een gefocust high street vastgoedfonds met een breed aanbod van de beste locaties in de populaire winkelstraten. Nu we de balangrijkste van onze doelstellingen die we in september 2011 bekend maakten, hebben gerealiseerd, is het een logisch moment om de strategie aan te scherpen. Allesbepalend uitgangspunt blijft voor ons de focus op kwaliteit. Het is onze stellige overtuiging op basis van onze nauwe contacten met retailers en de waargenomen veranderingen in het consumentengedrag, dat daarbij niet alleen moet worden gekeken naar de kwaliteit van de high streets, maar ook naar de kwaliteit van de steden waar die straten zich in bevinden. Vandaar onze ambitie om uit te breiden met high street shops in de beste winkelsteden, de premium cities. Daar hoort een heldere doelstelling bij: we willen dat uiteindelijk 75% van onze portefeuille bestaat uit high street shops in deze premium cities. Dat zal voor Vastned bekende pragmatische en realistische wijze uitgevoerd worden.

UItbreiding in deze premium cities draagt bij aan de groei van de portefeuille in kwaliteit. We hebben hiervoor de financiële slagkracht, binnen onze huidige prudente financiële kaders. Dit laatste is een voorzetting van de al bestaande financieringsstrategie.
Taco de Groot, CEO Vastned

Over Vastned

Vastned is een Europees beursgenoteerd winkelvastgoedfonds met focus op 'venues for premium shopping'. Vastned belegt in geselecteerde steden in Europa en Istanbul, met een duidelijke focus op het beste winkelvastgoed in de populairste winkelstraten in grotere steden (“high streets”). Huurders van Vastned zijn sterke en toonaangevende internationale en nationale retailmerken. De vastgoedportefeuille heeft een omvang van ongeveer € 1,5 miljard.