Rotterdam,
10
mei
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

VastNed Retail stelt stockdividend 2009 vast

VastNed Retail heeft ten behoeve van het keuzedividend over 2009 het stockdividend vastgesteld op basis van het ongewogen gemiddelde van de slotkoersen in de keuzeperiode van 23 april 2010 tot en met 7 mei 2010. Dat houdt in dat aan de aandeelhouder die heeft gekozen voor stockdividend per 25 gehouden aandelen 1 nieuw aandeel wordt uitgekeerd ten laste van de agioreserve. Afhankelijk van de keuze van de aandeelhouder betekent dit, dat per aandeel of € 2,78 in contanten wordt uitgekeerd of € 1,10 in contanten en 1/25e aandeel VastNed Retail. In dit kader worden in totaal circa 230.007 nieuwe aandelen uitgegeven ten laste van de agioreserve.

Het dividend is betaalbaar / leverbaar op maandag 17 mei 2010