Rotterdam,
04
november
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

VastNed Retail: negenmaandsresultaten 2010

(tussen haakjes eerste negen maanden 2009)

  • Direct beleggingsresultaat: € 50,7 miljoen (€ 51,5 miljoen);
  • Indirect beleggingsresultaat: € 22,0 miljoen positief (€ 112,9 miljoen negatief);
  • Beleggingsresultaat: € 72,7 miljoen positief (€ 61,4 miljoen negatief);
  • Direct beleggingsresultaat per aandeel: € 2,76 (€ 3,10);
  • Indirect beleggingsresultaat per aandeel: € 1,20 positief (€ 6,80 negatief);
  • Beleggingsresultaat per aandeel: € 3,96 positief (€ 3,70 negatief);
  • Eigen vermogen per aandeel op 30 september 2010: € 50,65 (30 september 2009: € 51,32);
  • Gemiddelde bezettingsgraad: 95,2% (97,2%);
  • Solvabiliteit per 30 september 2010: 53,8% (30 september 2009: 55,8%)