Rotterdam,
04
augustus
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

VastNed Retail boekt stabiel direct beleggingsresultaat van € 33,6 miljoen

(tussen haakjes halfjaarcijfers 2010)

  • Direct beleggingsresultaat: € 33,6 miljoen (€ 33,6 miljoen);
  • Indirect beleggingsresultaat: € 29,5 miljoen (€ 12,0 miljoen);
  • Beleggingsresultaat: € 63,1 miljoen (€ 45,7 miljoen);
  • Direct beleggingsresultaat per aandeel: € 1,81 (€ 1,84); 
  • Indirect beleggingsresultaat per aandeel: € 1,59 (€ 0,65);
  • Beleggingsresultaat per aandeel: € 3,40 (€ 2,49);  Eigen vermogen per aandeel op 30 juni 2011: € 54,04 (30 juni 2010: € 50,30);
  • Gemiddelde bezettingsgraad: 95,2% (95,3%);
  • Bezettingsgraad ultimo juni 2011: 95,3% (ultimo juni 2010: 95,0%)
  • Solvabiliteit per 30 juni 2011: 53,8% (30 juni 2010: 54,5%).