Amsterdam,
15
februari
2017
|
07:02
Europe/Amsterdam

Vastned jaarresultaten 2016

Direct resultaat Vastned licht boven verwachting door aanhoudende goede prestaties premium city high street shops

Hoofdpunten 2016

- Vastned acquireerde voor in totaal € 75,9 miljoen en desinvesteerde voor € 94,9 miljoen
- Aandeel premium city high street shops stijgt naar 74%
- Premium city high street shops vrijwel volledig verhuurd met een bezettingsgraad van 99,2%
- Bezettingsgraad totale portefeuille stabiel hoog op 97,3%
- Premium city high street shops tonen waadestijging van € 13,4 miljoen, ondanks waarde-aanpassing van de portefeuille in Istanbul met € 33 miljoen door onzekere geopolitieke en economische situatie
- Waardeverandering totale portefeuille (exclusief acquisities en desinvesteringen) € 4,7 miljoen negatief
- Like-for-like brutohuurgroei premium city high street shops 0,5%
- Loan-to-value 2016 met 41,8% binnen de gewenste bandbreedte van 40%-45%
- Direct resultaat 2016 met € 2,42 per aandeel boven de eerder afgegeven bandbreedte van €2,30- €2,40 per aandeel
- Vooral als gevolg van de kleinere omvang van de portefeuille verwacht Vastned een direct resultaat 2017 tussen de €2,10 en €2,20 per aandeel

 

Taco de Groot, CEO Vastned
De kwaliteitsverbetering van onze portfolio hebben we ook in 2016 doorgezet. Niet alleen hebben we een aantal unieke locaties verworven in de beste winkelstraten van Amsterdam, Madrid, Parijs en Utrecht, waarmee wij onze clusters in die steden verder hebben uitgebreid. We hebben ook nieuwe huurders weten aan te trekken waaronder Scalpers, Repeat Cashmere, Birkenstock en Zadig & Voltaire. Ook op het gebied van desinvesteringen van niet-strategisch vastgoed hebben we grote stappen gezet, vooral in de Nederlandse portefeuille, wat een belangrijk focuspunt was in 2016.

We zien dat de retailmarkt verder aantrekt, het consumentenvertrouwen groeit en de consumentenbestedingen in Europa toenemen. Onze verwachting is dat vooral retailers met winkels op de beste locaties hiervan zullen profiteren. Bovendien bevestigen de resultaten over 2016 opnieuw dat vooral de premium city high street shops stabiele en voorspelbare resultaten leveren. Met een bezettingsgraad van nagenoeg 100%, een like-for-like brutohuurgroei van 0,5% en een waardestijging van € 13,4 miljoen presteerde dit vastgoed opnieuw goed. Hierdoor voelen wij ons gesterkt om ons te blijven concentreren op het beste winkelvastgoed in de populaire winkelstraten van grotere Europese steden.

Gezien de onzekere geopolitieke en economische situatie in Turkije is de waarde van de portefeuille in Istanbul fors gedaald. We zien dat de consumentenbestedingen al geruime tijd onder druk staan en dat toeristen, een belangrijke inkomstenbron voor de Turkse economie, het land mijden. Hierboven op komt het negatieve effect van de waardedaling van de Turkse Lira, waardoor de huurkosten voor retailers in Istanbul relatief hard stijgen. Wij verwachten dat het hierdoor minder aantrekkelijk wordt voor retailers om zich in Istanbul te vestigen, daardoor de markthuren in Istanbul de komende jaren onder druk zullen komen te staan.


Deze ontwikkelingen hebben wij ook meegenomen in onze prognose voor het direct resultaat voor 2017. Verder hebben wij het afgelopen jaar meer vastgoed verkocht dan gekocht. Dit zal een effect hebben op de huurinkomsten voor het aankomende jaar net als de verhouding tussen acquisities en desinvesteringen voor dit jaar in combinatie met de timing daarvan. Voor 2017 verwachten wij dan ook een direct resultaat tussen de €2,10 en € 2,20 per aandeel.
Taco de Groot, CEO Vastned

Over Vastned

Vastned is een Europese beursgenoteerde (Euronext Amsterdam) winkelvastgoedonderneming met focus op 'venues for premium shopping'. Vastned investeert in geselecteerde steden in Europa en Istanbul, met een duidelijke focus op het beste winkelvastgoed in de populairste winkelstraten in grotere steden. Huurders van Vastned zijn sterke en toonaangevende internationale en nationale retailmerken. De vastgoedportefeuille heeft een omvang van ongeveer € 1,6 miljard.