Rotterdam,
16
mei
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

AVA Vastned keurt alle voorstellen goed

De aandeelhouders van Vastned, het beursgenoteerde Europese winkelvastgoedfonds met focus op ‘venues for premium shopping’, hebben tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van 15 mei 2014 alle voorstellen die ter stemming zijn gebracht goedgekeurd.

Belangrijke besluiten die zijn genomen tijdens de AvA zijn:

- Het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2013;- De herbenoeming van de heer Kolff als voorzitter van de Raad van Commissarissen voor een periode van twee jaar;

- Verlening van decharge aan de Raad van Commissarissen en de Directie over het boekjaar 2013;

- De machtiging van de Directie voor het uitgeven van aandelen, het verlenen van rechten tot het verkrijgen van aandelen en de beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht;

- De machtiging van de Directie voor het inkopen van eigen aandelen; en

- Het vaststellen van het dividend over het boekjaar 2013 op € 2,55 per aandeel in contanten.

 

Aangezien op 30 augustus 2013 reeds een interim-dividend is uitgekeerd van € 0,92 per aandeel, bedraagt het slotdividend 2013 € 1,63 per aandeel. Op 19 mei 2014 noteert het aandeel Vastned ex-dividend en op 29 mei 2014 wordt het dividend betaalbaar gesteld.  

Over Vastned

Vastned is een Europees beursgenoteerd winkelvastgoedfonds met focus op 'venues for premium shopping'. Vastned belegt in geselecteerde steden in Europa en Istanbul, met een duidelijke focus op het beste winkelvastgoed in de populairste winkelstraten in grotere steden (“high streets”). Huurders van Vastned zijn sterke en toonaangevende internationale en nationale retailmerken. De vastgoedportefeuille heeft een omvang van ongeveer € 1,5 miljard.