Amsterdam,
18
mei
2018
|
18:00
Europe/Amsterdam

Vrijwillig en voorwaardelijk overnamebod op Vastned Retail Belgium NV: update BAV

  • De buitengewone algemene vergadering van Vastned Retail Belgium NV van 18 mei 2018 heeft de afstand van het OGVV-statuut unaniem goedgekeurd
  • 90% aanvaardingspercentage enige significante resterende voorwaarde van het overnamebod
  • Enige aanvaardingsperiode van het overnamebod loopt nog maar 2 weken, tot 1 juni 2018 om 16:00 uur

Afstand van OGVV-statuut goedgekeurd

De buitengewone algemene vergadering (“BAV”) van Vastned Retail Belgium NV (“Vastned Retail Belgium”) gehouden op 18 mei 2018 met het oog op de afstand door Vastned Retail Belgium van het statuut van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (“OGVV”) en de verwerving van Vastned Retail Belgium van het statuut van gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds (“FIIS”) heeft alle agendapunten unaniem goedgekeurd. Daarmee is de volgende belangrijke stap in het overnameproces gezet.

De BAV van Vastned Retail Belgium heeft de beslissing tot afstand van het OGVV-statuut onder de twee hieronder vermelde opschortende voorwaarden goedgekeurd. Tevens zijn, onder diezelfde opschortende voorwaarden, de beslissingen om het doel en de statuten van de vennootschap te wijzigen met het oog op het aannemen van het statuut van FIIS goedgekeurd. Deze goedkeuringen werden verkregen onder de opschortende voorwaarden van de verwerving door Vastned Retail N.V. van alle door het overnamebod bestreken aandelen in Vastned Retail Belgium en van de gelijktijdige verwerving door Vastned Retail Belgium van het statuut van FIIS.

Taco de Groot, CEO of Vastned Retail N.V.
Met de unanieme goedkeuring van alle agendapunten op de BAV van Vastned Retail Belgium is de volgende stap in het overnameproces gezet. Aandeelhouders die willen ingaan op het overnamebod hebben nog maar twee weken om dit te doen. We roepen hen dan ook op zo snel mogelijk actie te ondernemen.
Taco de Groot, CEO of Vastned Retail N.V.

90% aanvaardingspercentage enige significante resterende voorwaarde

Door de unanieme goedkeuring van alle agenda punten van de BAV vormt het minimale aanvaardingspercentage van 90% van de free float nog de enige significante resterende voorwaarde. Aandeelhouders hebben nog twee weken de tijd om in te gaan op het overnamebod. Vastned Retail Belgium en Vastned Retail N.V. hebben er alle vertrouwen in dat de succesdrempel van 90% behaald zal worden, wat de totale deelneming van Vastned Retail N.V. op 96,55% zou brengen.

Informatie voor aandeelhouders die willen ingaan op het overnamebod

In het prospectus worden het overnamebod, de intenties van Vastned Retail N.V., de biedprijs, de voorwaarden van het overnamebod, het waarderingsverslag van de onafhankelijke expert en de betaaldatum nader uiteengezet. Aandeelhouders wordt geadviseerd daarvan kennis te nemen.

Het prospectus, het aanvaardingsformulier en de memorie van antwoord van de raad van bestuur van Vastned Retail Belgium kunnen kosteloos verkregen worden aan de loketten van KBC Bank NV of CBC Banque SA, of telefonisch bij KBC Bank NV op het nummer +32 78 15 21 53 (Nederlands en Engels), bij CBC Banque SA op het nummer +32 800 92 020 (Frans en Engels) of bij Bolero op het nummer +32 32 83 29 81 (Frans, Nederlands en Engels).

Elektronische versies van deze documenten zijn eveneens beschikbaar op het internet op de volgende websites:

Aandeelhouders die wensen in te gaan op het overnamebod moeten dit uiterlijk vóór het einde van de enige aanvaardingsperiode doen, die loopt tot en met 1 juni 2018. De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten hiervoor het ingevulde en ondertekende aanvaardingsformulier rechtstreeks of via hun gewoonlijke financiële tussenpersoon, bij KBC Securities NV, KBC Bank NV of CBC Banque SA indienen, en dit uiterlijk tegen 1 juni 2018 om 16:00 uur (Belgische tijd). De aandeelhouders op naam hebben een brief ontvangen van Vastned Retail Belgium waarin de procedure om hun aandelen op naam in het overnamebod aan te bieden, is uiteengezet.

Verdere informatie:

Vastned Retail N.V.
Ronald Beemsterboer
Investor Relations Manager
ronald.beemsterboer@vastned.com
Tel: +31 61099 1240

Vastned Retail Belgium
Rudi Taelemans
Chief Executive Officer
rudi.taelemans@vastned.be
Tel: +32 3 361 05 96

Op de websites van Vastned Retail N.V. en Vastned Retail Belgium is tevens een overzicht beschikbaar van een aantal praktische vragen met antwoorden met betrekking tot dit overnamebod.

Over Vastned Retail N.V.

Vastned Retail N.V. is een beursgenoteerd Europees winkelvastgoedfonds (Euronext Amsterdam: VASTN) met focus op venues for premium shopping. Vastned Retail N.V. belegt in geselecteerde steden in Europa, met een duidelijke focus op het beste winkelvastgoed in de populairste winkelstraten in grotere steden. Huurders van Vastned Retail N.V. zijn sterke en toonaangevende internationale en landelijke retailmerken. De vastgoedportefeuille heeft een omvang van ongeveer € 1,5 miljard per 31 maart 2018.

Over Vastned Retail Belgium

Vastned Retail Belgium is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (OGVV) waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext Brussels (VASTB). Vastned Retail Belgium investeert exclusief in Belgisch commercieel vastgoed, meer bepaald in core city assets (topwinkelpanden gelegen op de beste winkelstraten in de grote steden Antwerpen, Brussel, Gent en Brugge), en mixed retail locations (binnenstadswinkels buiten de premium steden, retailparken en baanwinkels van hoge kwaliteit).

Disclaimer

Dit persbericht wordt ook in het Engels en in het Frans gepubliceerd. Mochten er hierdoor onduidelijkheden optreden, dan is de Nederlandse versie doorslaggevend.

Dit persbericht is geen aanbod om effecten te kopen of te verkopen of een verzoek tot een aanbod om effecten te kopen of te verkopen.

Dit persbericht is hoe dan ook geen aanbod om effecten te kopen of te verkopen of een verzoek tot een aanbod om effecten te kopen of te verkopen (i) in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verzoek niet toegelaten is of (ii) aan enig persoon aan wie het onwettig is een dergelijk aanbod of verzoek te doen. Het is de verantwoordelijkheid van elke persoon die dit persbericht in bezit heeft om informatie over het bestaan van dergelijke beperkingen in te winnen en om zich ervan te verzekeren deze, waar toepasselijk, te respecteren.

In geen enkel rechtsgebied buiten België zijn of zullen er stappen worden gezet om een openbaar bod mogelijk te maken. Noch dit persbericht, noch het prospectus en aanvaardingsformulier, noch enige reclame of enige andere informatie mag openbaar worden verspreid in een rechtsgebied buiten België waar enige registratie-, kwalificatie- of andere verplichtingen bestaan of zouden bestaan met betrekking tot een aanbod tot aankoop of verkoop van effecten. In het bijzonder mogen noch dit persbericht, noch het prospectus en aanvaardingsformulier, noch enige andere reclame of informatie, openbaar worden verspreid in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, het Verenigd Koninkrijk of Japan. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een overtreding inhouden van de financiële wetgeving of regelgeving van de Verenigde Staten van Amerika of van andere rechtsgebieden, zoals Canada, Australië, het Verenigd Koninkrijk of Japan. Vastned Retail N.V. en Vastned Retail Belgium wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor enige overtreding van deze beperkingen door om het even welke persoon.