Rotterdam,
16
mei
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

VastNed Retail stelt stockdividend 2010 vast

VastNed Retail heeft ten behoeve van het keuzedividend over 2010 het stockdividend vastgesteld op basis van het ongewogen gemiddelde van de slotkoersen in de keuzeperiode van 6 mei 2011 tot en met 13 mei 2011. Dat houdt in dat aan de aandeelhouder die heeft gekozen voor stockdividend per 39 gehouden aandelen 1 nieuw aandeel wordt uitgekeerd ten laste van de agioreserve. Afhankelijk van de keuze van de aandeelhouder betekent dit, dat per aandeel of € 2,58 in contanten wordt uitgekeerd of € 1,33 in contanten en 1/39e aandeel VastNed Retail. In dit kader worden in totaal circa 125.965 nieuwe aandelen uitgegeven ten laste van de agioreserve. 

 VastNed Retail is een aan NYSE Euronext genoteerd pan-Europees winkelvastgoedfonds dat zich nadrukkelijk richt op binnenstadwinkels in haar kernlanden: Nederland, Spanje, Frankrijk, België en Turkije. De waarde van de vastgoedbeleggingen bedroeg ultimo maart 2011 ca. € 2.0 miljard, waarvan 55% binnenstadwinkels betrof.