Rotterdam,
04
mei
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

VastNed Retail maakt besluiten AVA bekend

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 4 mei 2011 zijn de volgende besluiten genomen:

  • Goedkeuring van de beëindiging van de samenwerking met VastNed Offices/Industrial via VastNed Management. Ook de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial heeft het corresponderende agendapunt goedgekeurd, waarmee de beëindiging verder kan worden uitgewerkt;
  • Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2010;
  • Vaststelling van het slotdividend van € 2,58 per aandeel, op te nemen volledig in contanten of € 1,33 in contanten en een op 16 mei 2011 te publiceren deel in aandelen ten laste van de agioreserve. Het aandeel zal per 6 mei 2011 ex dividend noteren. Een keuze voor aandelen dient vóór 13 mei 2011 bij bank of commissionair kenbaar worden gemaakt;
  • Decharge van de leden van de Directie voor het gevoerde bestuur over het boekjaar 2010;
  • Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht op het door de Directie gevoerde bestuur over het boekjaar 2010;
  • De heer Jeroen B.J.M. Hunfeld is herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar.