Rotterdam,
04
augustus
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

VastNed Retail draagt Taco de Groot voor als nieuwe CEO

De Raad van Commissarissen van VastNed Retail heeft, met instemming van de Raad van Commissarissen van VastNed Offices/Industrial besloten dat mr. Taco T.J. de Groot MRE MRICS wordt voorgedragen als Chief Executive Officer van VastNed Retail in een daarvoor te houden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) op 25 november 2011. De heer De Groot is reeds statutair Directeur van VastNed Management, die de gezamenlijke Directie van VastNed Retail en VastNed Offices/Industrial voert. Vanaf 1 september 2011 zal hij, vooruitlopend op zijn officiële benoeming door de BAVA, zijn werkzaamheden als CEO van VastNed Retail aanvangen. Dit stelt de heer De Groot in staat om zich te richten op de ontwikkeling van de strategie van VastNed Retail en de implementatie daarvan. Een update van de aangescherpte strategie zal op 14 september 2011 door de nieuwe CEO worden gepresenteerd.