Rotterdam,
18
februari
2016
|
07:30
Europe/Amsterdam

Vastned jaarresultaten 2015

Goede resultaten Vastned door focus op premium city high street shops

Hoofdpunten:

- Aandeel premium city high street shops steeg naar 68% (eind 2014: 60%)
- Premium city high street shops vrijwel volledig bezet met een bezettingsgraad van 99,7% (eind 2014: 99,1%)
- Bezettingsgraad totale portefeuille stabiel hoog op 97,9% (eind 2014: 97,6%)
- Robuuste waardestijging van 6,3% van de premium city high street shops (2014: 5,1%)
- Like-for-like brutohuurgroei premium city high street shops 1,8% (2014: 2,9%)
- De loan-to-value bleef eind 2015 met 41,6% ruim binnen de gewenste bandbreedte van 40%-45%
- Direct resultaat steeg naar € 2,58 per aandeel (2014: € 2,44)
- Indirect resultaat positief en steeg naar € 0,86 per aandeel (2014: € 0,77 negatief)
- Rotatie in de portefeuille, waarbij risicovoller vastgoed, oftewel hoger yielding vastgoed wordt verkocht en minder   risicovol en lager yielding vastgoed wordt verworven beïnvloedt verwacht direct resultaat 2016
- Verwacht direct resultaat voor 2016 tussen de € 2,30 en € 2,40 per aandeel

Vastned, de beursgenoteerde Europese winkelvastgoedonderneming met focus op ‘venues for premium shopping’, behaalde in 2015 goede resultaten met een direct resultaat van € 2,58 per aandeel en een positief indirecte resultaat van € 0,86 per aandeel.

Taco de Groot, CEO Vastned
Vastned heeft het jaar afgesloten met goede resultaten, gedreven door onze focus op premium city high street shops. Met een bezettingsgraad van bijna 100%, een like-for-likebrutohuurgroei van 2% en waardestijgingen van 6% presteerden de premium city high street shops goed het afgelopen jaar. We hebben dit jaar niet alleen een hoger direct resultaat geboekt, maar ook een positief indirect resultaat. Het direct resultaat over
2015 was hoger dan verwacht, doordat wij de faillissementen onder retailers in Nederland al eerder
in het jaar hadden verwacht in plaats van eind december. Dit had een positief effect op de
huurinkomsten in 2015. Verder zorgden de timing van de acquisitie van Kalverstraat 11-17 van
€ 108 miljoen medio 2015 en de verkoop van de Belgische portefeuille van € 26 miljoen eind
december voor hogere huurinkomsten gedurende 2015. Het indirect resultaat was positief door
waardestijgingen van de premium city high street shops en een positief verkoopresultaat.

In 2015 hebben we in totaal voor ruim € 3 miljard aan acquisitiemogelijkheden onderzocht. Wij
zijn zeer selectief in ons acquisitiebeleid en hebben een duidelijke focus op de beste winkelpanden
in de beste winkelstraten van de grotere Europese steden met een historische binnenstad. Van de
mogelijkheden die we hebben bestudeerd hebben wij uiteindelijk de portefeuilles in Amsterdam,
Antwerpen en Parijs voor in totaal met € 164 miljoen uitgebreid. Verder hebben we nietstrategisch
vastgoed verkocht voor € 86 miljoen, 3% boven boekwaarde. Deze acquisities en desinvesteringen,
in combinatie met de waardemutaties, hebben geleid tot een stijging van het aandeel
premium city high street shops van 60% eind 2014 naar 68% eind 2015. Ons doel is om dit te
laten groeien naar 75%.

Afgelopen jaar hebben we stappen gezet in de rotatie van de portefeuille naar een kwalitatief betere
portefeuille. Ook komend jaar verwachten wij hier verdere stappen in te zetten. De focus zal
hierbij liggen op het verkopen van risicovoller vastgoed, zijnde hoger yielding vastgoed, en het
verwerven van minder risicovol en lager yielding vastgoed. Dit, in combinatie met onze verwachting
dat voornamelijk in Nederland retailers het lastig houden, verwachten wij voor 2016 een
direct resultaat van tussen de € 2,30 en € 2,40 per aandeel.

Wij zullen, net als in 2015, de focus houden op het verder verhogen van de kwaliteit van de portefeuille
met acquisities in de beste winkelstraten van grote Europese steden met een historische
binnenstad en desinvesteringen van niet-strategisch vastgoed, met name in Nederland. Verder
blijven een conservatief financieringsprofiel en een proactieve en hands-on organisatie belangrijke
randvoorwaarden voor een succesvolle uitvoering van onze strategie.
Taco de Groot, CEO Vastned

Over Vastned

Vastned is een Europese beursgenoteerde (Euronext Amsterdam) winkelvastgoedonderneming met focus op 'venues for premium shopping'. Vastned investeert in geselecteerde steden in Europa en Istanbul, met een duidelijke focus op het beste winkelvastgoed in de populairste winkelstraten in grotere steden (“high streets”). Huurders van Vastned zijn sterke en toonaangevende internationale en nationale retailmerken. De vastgoedportefeuille heeft een omvang van € 1,6 miljard.