Rotterdam,
30
juni
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Taco de Groot versterkt directie VastNed Groep

Per 1 september 2010 zal de heer Taco de Groot MRE MRICS (47) in dienst treden als statutair directeur en Chief Investment Officer van VastNed Management, statutair directeur van VastNed Retail en VastNed Offices/Industrial (tezamen de VastNed Groep). De benoeming vindt plaats onder de gebruikelijke opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Autoriteit Financiële Markten.