Rotterdam,
22
april
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

VastNed Retail maakt besluiten AVA van 21 april 2010 bekend

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 21 april 2010 zijn onder andere de volgende beslissingen genomen:

  • Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2009;
  • Vaststelling van het slotdividend van € 2,78 per aandeel, op te nemen volledig in contanten  of € 1,10 in contanten en een op 10 mei 2010 te publiceren deel in aandelen ten laste van  de agioreserve. Het aandeel zal per 23 april 2010 ex dividend noteren. Een keuze voor  aandelen dient vóór 7 mei 2010 aan de bank of commissionair kenbaar worden gemaakt;
  • Decharge van de leden van de Directie voor het gevoerde bestuur over het boekjaar 2009;
  • Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht  op het door de Directie gevoerde bestuur over het boekjaar 2009;
  • De heer drs. Wouter J. Kolff, voorzitter van de Raad van Commissarissen, is herbenoemd  voor een periode van vier jaar. 

Vastned is a European publicly listed property company (Euronext Amsterdam: VASTN) focusing on the best property in the popular shopping areas of selected European cities with a historic city centre where shopping, living, working and leisure meet. Vastned's property clusters have a strong tenant mix of international and national retailers, food & beverage entrepreneurs, residential tenants, and office tenants. The property portfolio had a size of approximately € 1.4 billion as at 30 June 2021.