Amsterdam,
02
augustus
2017
|
07:00
Europe/Amsterdam

Vastned Halfjaarverslag 2017

Core city assets aanjager positieve resultaten Vastned

Hoofdpunten:
- Introductie strategie-update: focus op groei in geselecteerde steden in Europa
- Turkse portefeuille verkocht en € 30,1 miljoen (inclusief kosten) van de verkoopopbrengsten gebruikt voor aandeleninkoop
- Stijging van de bezettingsgraad core city assets naar 99,5% en hoge bezettingsgraad totale portefeuillevan 97,3%
- Positieve like-for-like brutohuurgroei van 3,8% voor core city assets resulteert in like-for-like brutohuurgroeivan 1,1% voor totale portefeuille
- Waardestijging van core city assets* van 4,8% (€ 54,4 miljoen) resulteert in een waardestijging van de totale portefeuille van 3,1% (€ 47,4 miljoen)
- Direct resultaat H1 2017 € 1,07 per aandeel
- Indirect resultaat H1 2017 € 2,34 per aandeel
- Interim-dividend H1 2017 € 0,64 per aandeel
- Verwacht direct resultaat 2017 onveranderd € 2,10 - € 2,20 per aandeel
- Verwacht dividend 2017 € 2,05 per aandeel
*exclusief acquisities en desinvesteringen

Taco de Groot, CEO Vastned
Dit jaar plukken wij de vruchten van de focus op core city assets en de strategische rotatie in de portefeuille die wij hebben ingezet bij de introductie van de highstreetstrategie. De positieve resultaten van de core city assets wegen steeds zwaarder in de portefeuille. Zo leidt de positieve like-for-like brutohuurgroei van de core city assets van 3,8% tot een positieve like-for-like brutohuurgroei van de gehele portefeuille van 1,1%.

De afgelopen jaren hebben wij de portefeuille core city assets verder uitgebreid en de kwaliteit van de totale portefeuille fors verbeterd door gerichte acquisities en desinvesteringen. Ook in de eerste helft van 2017 hebben wij twee core city assets kunnen toevoegen aan onze portefeuille in Parijs. Na balansdatum kwamen daar nog drie naast elkaar gelegen core city assets in Antwerpen bij.

Naast acquisities blijven wij ons richten op het verder verbeteren van de kwaliteit van de portefeuille door middel van desinvesteringen. Een grote desinvestering in het eerste halfjaar van 2017 was de verkoop van onze portefeuille in Turkije. Ondanks de hoge kwaliteit van deze core city assets droeg de portefeuille gezien de politieke en economische ontwikkelingen in Turkije niet langer bij aan de stabiele resultaten die wij nastreven. Met een gedeelte van de verkoopopbrengst hebben wij eigen aandelen ingekocht, wat een aantrekkelijke investering was gezien de koers van het aandeel Vastned op dat moment en de gelimiteerde interessante acquisitiemogelijkheden.

Door het beperkte aanbod enerzijds en de toenemende vraag naar vastgoed van hoge kwaliteit anderzijds worden aantrekkelijke acquisitiemogelijkheden steeds schaarser. Vooropgesteld dat wij alleen acquisities nastreven die aan al onze voorwaarden voldoen, zullen wij onze strategie gedisciplineerd en stap-voor-stap uitvoeren. De inspanningen van het eerste halfjaar hebben geresulteerd in een direct resultaat van € 1,07 per aandeel en wij handhaven onze verwachting voor het direct resultaat voor 2017 van tussen € 2,10 en € 2,20 per aandeel die wij begin dit jaar hebben afgegeven.

Daarnaast geeft de kwaliteitsverbetering die wij de afgelopen jaren hebben gerealiseerd, ons het vertrouwen om een hoger percentage van het direct resultaat als dividend uit te keren dan in 2016. Dit betekent dat wij verwachten vast te kunnen houden aan een dividend van € 2,05 per aandeel voor 2017. In lijn met ons dividendbeleid zullen wij hiervan een interim-dividend uitkeren van € 0,64 per aandeel, wat gelijk is aan 60% van het direct resultaat over het eerste halfjaar. 
Taco de Groot, CEO Vastned

Over Vastned

Vastned is een Europese beursgenoteerde (Euronext Amsterdam) winkelvastgoedonderneming met focus op 'venues for premium shopping'. Vastned investeert in geselecteerde steden in Europa, met een duidelijke focus op het beste winkelvastgoed in de populairste winkelstraten in grotere steden. Huurders van Vastned zijn sterke en toonaangevende internationale en nationale retailmerken. De vastgoedportefeuille heeft een omvang van ongeveer € 1,6 miljard.

Vastned is a European publicly listed property company (Euronext Amsterdam: VASTN) focusing on the best property in the popular shopping areas of selected European cities with a historic city centre where shopping, living, working and leisure meet. Vastned's property clusters have a strong tenant mix of international and national retailers, food & beverage entrepreneurs, residential tenants, and office tenants. The property portfolio had a size of approximately € 1.4 billion as at 30 June 2021.