Amsterdam,
06
mei
2020
|
18:00
Europe/Amsterdam

Trading Update Q1 2020

Solide operationele Q1 2020 resultaten; Impact COVID-19 op het resultaat 2020 onzeker

Hoofdpunten
Solide operationele resultaten in Q1 2020
Bezettingsgraad van de portefeuille licht gedaald naar 97,0% per einde Q1 2020
Dividendvoorstel voor FY 2019 verlaagd naar € 1,43 per aandeel
Intrekking van verwachting voor het direct resultaat 2020 vanwege aanhoudende onzekerheid als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en de overheidsmaatregelen
Geen interim-dividend uitkering 2020
Algemene Vergadering van Aandeelhouders over boekjaar 2019 wordt gehouden op 25 juni 2020

Download rechts het volledige persbericht.

Taco de Groot, CEO Vastned
De uitbraak van COVID-19 en de in vervolg daarop genomen overheidsmaatregelen hebben verstrekkende gevolgen voor een ieder van ons. In deze situatie hebben de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, huurders en bezoekers de hoogste prioriteit voor Vastned.

De lockdowns alsmede de vrijwillige en gedwongen sluitingen van winkels en horeca in Nederland, België, Frankrijk en Spanje hebben veelal negatieve implicaties voor onze huurders. Vastned is daarom voortdurend in gesprek met deze huurders en heeft met de overgrote meerderheid daarvan in Nederland afspraken gemaakt die aansluiten bij de afspraken die gemaakt zijn in de branche. In België, Frankrijk en Spanje lopen dergelijke gesprekken nog. De afspraken met de huurders zijn maatwerk, waarbij er rekening gehouden wordt met de specifieke situatie waarin de huurder zich bevindt en waarbij tegelijkertijd de belangen van alle stakeholders, waaronder Vastned’s aandeelhouders, in ogenschouw worden genomen. De afspraken variëren van het spreiden van de betaling van het kwartaal over maanden, het niet vooraf, maar achteraf betalen, tot uitstel van betaling van de hele of een gedeelte van de huur.

De liquiditeitspositie van Vastned is goed, maar gezien de huidige onzekerheid achten we het prudent om tijdens de aandeelhoudersvergadering van 25 juni 2020 voor te stellen het slotdividend over 2019 te verlagen om de liquiditeitspositie van de vennootschap  verder te ondersteunen. Het nieuwe dividendvoorstel over 2019 bedraagt in totaal € 1,43 per aandeel. Tevens schrapt Vastned in dit licht het interim-dividend over 2020.  

De overheidsmaatregelen als gevolg van de uitbraak van COVID-19 werden in de tweede helft van maart geïntroduceerd in de landen waarin Vastned actief is. Vastned’s resultaten in het eerste kwartaal van 2020 ondervonden hier nog geen gevolgen van. Huurders worden door de overheidsmaatregelen geraakt en Vastned neemt dientengevolge diverse maatregelen, zoals het opschorten van alle niet noodzakelijke investeringen en het doorvoeren van operationele kostenreducties. Tevens is besloten het vaste salaris van de Directie en de beloning van de Raad van Commissarissen over de maanden mei, juni en juli 2020 te verlagen met 15%. Gezien de onzekerheid over de duur van de huidige situatie en de impact van de overheidsmaatregelen is het op dit moment niet mogelijk om een inschatting te maken van de impact op het resultaat van Vastned over 2020. Vastned trekt dientengevolge haar verwachting voor het direct resultaat over 2020 in.

De focus van Vastned zal in deze tijden niet veranderen, de prioriteit blijft het handhaven van de hoge bezettingsgraad, zodat, wanneer de situatie normaliseert, Vastned goed gepositioneerd is voor herstel.
Taco de Groot, CEO Vastned
Over Vastned

Vastned is een Europese beursgenoteerde winkelvastgoedonderneming (Euronext Amsterdam: VASTN) met focus op 'venues for premium shopping'. Vastned investeert in geselecteerde steden in Europa met een duidelijke focus op het beste winkelvastgoed in de populairste winkelstraten in grotere steden. Huurders van Vastned zijn sterke en toonaangevende internationale en nationale retailmerken. De vastgoedportefeuille heeft een omvang van ongeveer € 1,6 miljard per eind december 2019.

Vastned is a European publicly listed property company (Euronext Amsterdam: VASTN) focusing on the best property in the popular shopping areas of selected European cities with a historic city centre where shopping, living, working and leisure meet. Vastned's property clusters have a strong tenant mix of international and national retailers, food & beverage entrepreneurs, residential tenants, and office tenants. The property portfolio had a size of approximately € 1.4 billion as at 30 June 2021.