Amsterdam,
29
juli
2020
|
18:00
Europe/Amsterdam

Halfjaarresultaten 2020

COVID-19 impact op resultaten vanaf april 2020; betalingsafspraken met huurders voor nagenoeg de gehele vastgoedportefeuille

Hoofdpunten H1 2020
- Direct resultaat H1 2020 € 0,85 per aandeel ten opzichte van € 0,96 in H1 2019, daling veroorzaakt door impact van COVID-19
- Betalingsafspraken voor nagenoeg de gehele vastgoedportefeuille overeengekomen dankzij intensief contact met huurders
Relatief hoge huurcollectie van 84% op 24 juli 2020 voor H1 2020, dankzij de gemaakte maatwerkafspraken met de huurders
Bezettingsgraad licht gestegen ten opzichte van Q1 2020 naar 97,4% per eind juni 2020
Like-for-like brutohuurgroei 0,3%, gecorrigeerd voor huurkwijtschelding als gevolg van COVID-19, met name als gevolg van de wederverhuur van Rue de Rivoli 118-120
Vastgoedportefeuille robuust; beperkte waardedaling ten opzichte van 31 december 2019 van 2,5%, leidend tot een indirect resultaat van € 2,09 negatief per aandeel
Loan-to-value-ratio van 42,6% per eind juni 2020, binnen de bandbreedte van 35%-45%
Goede liquiditeitspositie, Vastned blijft ruim binnen de bankconvenanten
Daling van de algemene kosten met € 0,7 miljoen in H1 2020
Geen interim dividend uitkering 2020, zoals eerder gecommuniceerd bij Q1 2020
Nieuwe verwachting van het direct resultaat voor 2020 van 1,70 - 1,85 per aandeel

Download rechts het volledige persbericht.

Taco de Groot, CEO Vastned
De gevolgen van de uitbraak en de verspreiding van COVID-19 en de geïntroduceerde overheidsmaatregelen werden zichtbaar vanaf het tweede kwartaal van 2020. De gezondheid van onze medewerkers, huurders en hun personeel en klanten is voor ons altijd de eerste prioriteit. En vervolgens de continuïteit van ons bedrijf via de relaties en afspraken met onze huurders.

België, Frankrijk en Spanje gingen gedurende een aantal maanden in verplichte lockdown met gedwongen sluiting voor alle horeca en niet-essentiële winkels, terwijl Nederland een minder strikte lockdown hanteerde. Wel hebben enkele internationale retailers in Nederland, op eigen initiatief, hun winkels enige tijd gesloten. De COVID-19 pandemie en de overheidsmaatregelen hadden negatieve implicaties voor onze huurders en Vastned’s resultaten ondervonden hier derhalve ook gevolgen van. Het Vastned team heeft zeer hard gewerkt aan oplossingen. Cruciaal daarin was om tot werkbare maatwerkafspraken te komen met onze huurders, waarvan velen fors zijn geraakt. Dankzij een proactieve aanpak en intensief contact met onze huurders konden we tot afspraken komen voor nagenoeg de gehele portefeuille die aansluiten bij de afspraken in de branche. Dit heeft op korte termijn een negatieve impact op het resultaat, omdat Vastned met deze afspraken tegemoetkomt aan huurders die het moeilijk hebben door deze crisis. Vastned heeft in het eerste halfjaar van 2020 € 2,3 miljoen aan huur kwijtgescholden en voor € 0,9 miljoen uitstel van betaling verleend. Het doel is altijd geweest om er samen met de huurders uit te komen, zodat de uitkomst op de langere termijn voor beide partijen positief is. De afspraken geven Vastned, juist in deze onzekere tijden, meer houvast met betrekking tot de continuïteit van huurinkomsten en het behoud van de hoge bezettingsgraad. 

Niet alleen onze organisatie is robuust gebleken in deze crisis, dat geldt ook voor onze hoogwaardige vastgoedportefeuille. Die toont zijn robuustheid, met onder deze economische crisisomstandigheden slechts een beperkte waardedaling van 2,5% in het eerste halfjaar van 2020. Ook de hoge bezettingsgraad van 97,4% is het bewijs dat Vastned de juiste mix aan kwaliteitspanden heeft, waarvoor nog steeds veel belangstelling bestaat. Uiteraard zijn wij volop bezig met kostenbeheersing, wat heeft geleid tot een aanzienlijke daling van de algemene kosten van € 0,7 miljoen vergeleken met H1 2019. De liquiditeitspositie van Vastned blijft onverminderd goed met een gebalanceerde kredietportefeuille, ongebruikte kredietfaciliteiten van € 94,5 miljoen en een loan-to-value ratio van 42,6% per 30 juni 2020. 

Tijdens de publicatie van de Q1 2020 trading update heeft Vastned haar verwachting voor het direct resultaat voor 2020 ingetrokken, omdat wij toen al werden geconfronteerd met de COVID-19 crisis. Nu de lockdowns in de landen waarin Vastned actief is zijn opgeheven, alle winkels en horecagelegenheden weer open zijn en er goede afspraken gemaakt zijn met onze huurders, kan er weer vooruitgekeken worden. Voor onze vooruitzichten voor 2020 gaan we ervan uit dat er geen landelijke lockdowns meer zullen komen, terwijl de focus nog steeds ligt op aan de ene kant het handhaven van de hoge bezettingsgraad en op verdere kostenbeheersing aan de andere kant. Daarbij heeft de Directie besloten om af te zien van de bonus voor 2020 en continueert het de beslissing om het vaste salaris te verlagen met 15% voor de rest van 2020. Dat laatste geldt ook voor de beloning van de Raad van Commissarissen. Het aantal faillissementen in de portefeuille is gering, maar in de verwachtingen voor 2020 houden we rekening met een stijgend aantal huurders dat failliet zal gaan. Op basis hiervan verwacht Vastned een direct resultaat van € 1,70 - € 1,85 per aandeel. De kwaliteit van de portefeuille in combinatie met de gemaakte afspraken met de huurders, stellen Vastned in staat om door deze situatie heen te komen.
Taco de Groot, CEO Vastned
Over Vastned

Vastned is een Europese beursgenoteerde winkelvastgoedonderneming (Euronext Amsterdam: VASTN) met focus op 'venues for premium shopping'. Vastned investeert in geselecteerde steden in Europa met een duidelijke focus op het beste winkelvastgoed in de populairste winkelstraten in grotere steden. Huurders van Vastned zijn sterke en toonaangevende internationale en nationale retailmerken. De vastgoedportefeuille heeft een omvang van ongeveer € 1,5 miljard per 30 juni 2020.

Vastned is a European publicly listed property company (Euronext Amsterdam: VASTN) focusing on the best property in the popular shopping areas of selected European cities with a historic city centre where shopping, living, working and leisure meet. Vastned's property clusters have a strong tenant mix of international and national retailers, food & beverage entrepreneurs, residential tenants, and office tenants. The property portfolio had a size of approximately € 1.4 billion as at 30 June 2021.