Amsterdam,
19
april
2019
|
10:00
Europe/Amsterdam

Besluiten van de aandeelhoudersvergadering van Vastned

Amsterdam, 19 april 2019 – Vastned, de beursgenoteerde Europese vastgoedonderneming met focus op ‘venues for premium shopping’, publiceert de besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (‘AvA’) van 18 april 2019.

De goedgekeurde besluiten tijdens de AvA zijn:
- Vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2018;
- Vaststellen van het dividend over het boekjaar 2018 op € 2,05 per aandeel in contanten;
- Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen en de Directie over het boekjaar 2018;
- Herbenoeming van Taco de Groot als CEO van Vastned voor een periode van vier jaar;
- Benoeming van Jaap Blokhuis tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar;
- Herbenoeming van Marc van Gelder (voorzitter) en Charlotte Insinger tot leden van de Raad van Commissarissen voor een periode van respectievelijk vier en drie jaar;
- Wijziging van de statuten van Vastned Retail N.V.; en
- Machtiging van de Directie voor het inkopen van eigen aandelen.

Het voorstel tot machtiging van de Directie tot het uitgeven van aandelen en beperken of uitsluiten van voorkeursrechten voor reguliere doeleinden (agendapunt 14(a)) werd niet aangenomen. Vervolgens werd het voorstel tot machtiging van de Directie tot het uitgeven van aandelen en beperken of uitsluiten van voorkeursrechten, uitsluitend in geval van fusies, overnames en strategische samenwerkingsverbanden (agendapunt 14(b)), niet in stemming gebracht.

Aangezien op 21 augustus 2018 een interim-dividend is uitgekeerd van € 0,71 per aandeel, bedraagt het slotdividend 2018 € 1,34 per aandeel. Op 24 april 2019 noteert het aandeel Vastned ex dividend en op 7 mei 2019 wordt het slotdividend betaalbaar gesteld.

De stemuitslagen van de AvA worden binnen 15 dagen opgenomen op de website.

Over Vastned

Vastned is een beursgenoteerde Europese winkelvastgoedonderneming (Euronext Amsterdam: VASTN) met focus op “venues for premium shopping”. Vastned investeert in geselecteerde steden in Europa met een duidelijke focus op het beste winkelvastgoed in de populairste winkelstraten in grotere steden. Huurders van Vastned zijn sterke en toonaangevende internationale en nationale retailmerken. De vastgoedportefeuille heeft een omvang van ongeveer € 1,6 miljard per jaareinde 2018.

Vastned is a European publicly listed property company (Euronext Amsterdam: VASTN) focusing on the best property in the popular shopping areas of selected European cities with a historic city centre where shopping, living, working and leisure meet. Vastned's property clusters have a strong tenant mix of international and national retailers, food & beverage entrepreneurs, residential tenants, and office tenants. The property portfolio had a size of approximately € 1.4 billion as at 30 June 2021.