Rotterdam,
03
maart
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Jaarcijfers 2010

(tussen haakjes jaarcijfers 2009)

  • Direct beleggingsresultaat: € 67,8 miljoen (€ 68,6 miljoen);
  • Indirect beleggingsresultaat: € 31,4 miljoen positief (€ 130,0 miljoen negatief);
  • Beleggingsresultaat: € 99,2 miljoen positief (€ 61,4 miljoen negatief);
  • Direct beleggingsresultaat per aandeel: € 3,68 (€ 4,03 );
  • Indirect beleggingsresultaat per aandeel: € 1,71 positief (€ 7,64 negatief);
  • Beleggingsresultaat per aandeel: € 5,39 positief (€ 3,61 negatief);
  • Eigen vermogen per aandeel op 31 december 2010: € 52,75 (31 december 2009: € 51,42);
  • Gemiddelde bezettingsgraad: 95,2% (96,8%);
  • Bezettingsgraad ultimo 2010: 95,2% (95,5%)
  • Solvabiliteit per 31 december 2010: 54,6% (31 december 2009: 55,9%).