Rotterdam,
14
augustus
2014
|
07:30
Europe/Amsterdam

Vastned halfjaarverslag 2014

Kwaliteit van het vastgoed verbetert door premium city strategie

Hoofdpunten eerste halfjaar 2014:

- Direct resultaat € 1,21 per aandeel
- Verbetering bezettingsgraad zet door naar 96,6% (premium city high street shops: 99,1%)
- Waardestijging premium city high street shops van 2,3% houdt waarde totale portefeuille stabiel
- Like-for-like brutohuurgroei 0,1% (premium city high street shops: 1,8%)
- Desinvesteringen niet-strategisch vastgoed € 53,7 miljoen rond boekwaarde verkocht
- Vastned investeert € 11,6 miljoen in Nederlandse high street shops
- Aandeel premium city high street shops 55% (eind Q1 2014: 52%/ eind 2013: 46%)
- Succesvolle plaatsing converteerbare obligatie van € 110 miljoen
- Verwacht direct resultaat 2014 gehandhaafd op € 2,10 - € 2,30 per aandeel
- Verwacht dividend heel 2014 ten minste € 1,90 per aandeel
- Reinier Walta wordt voorgedragen als nieuwe CFO Vastned

 

Vastned, de beursgenoteerde Europese winkelvastgoedonderneming met focus op ‘venues for premium shopping’, realiseert een verbetering van de bezettingsgraad naar 96,6% en een stijging van het aandeel premium city high street shops naar 55%.

 

Taco de Groot, CEO Vastned
In de eerste zes maanden van 2014 hebben wij wederom stappen gezet in de uitvoering van onze highstreetstrategie. Nadat belangrijke doelstellingen eind 2013 waren gerealiseerd, hebben wij onze strategie verder aangescherpt met focus op groei in de premium cities. Daarnaast begon Annelou de Groot als landenmanager Nederland op 1 januari 2014. Ook werd de verkoop van de Spaanse winkelcentra/galeries en een retail park succesvol afgerond en wisten we voor circa € 54 miljoen niet-strategisch vastgoed in Nederland, België en Frankrijk rond boekwaarde te verkopen. De gunstige waardeontwikkeling in de premium cities, acquisities en de desinvesteringen lieten het aandeel premium city high street shops verder stijgen naar 55%.

Kijkend naar de algemene marktontwikkelingen zien we dat retailers nog steeds te kampen hebben met een laag consumentenvertrouwen en lage bestedingen. Alhoewel deze de laatste maanden wel wat lijken aan te trekken zijn wij terughoudend en zien vooralsnog geen duurzaam economisch herstel. De polarisatie tussen populaire en minder populaire winkellocaties zet verder door. Onze klanten, de retailers, blijven behoedzaam en kiezen bewust alleen voor de beste locaties, waar zij hun klanten goed kunnen bereiken en bedienen. Dit zien wij ook terug in onze resultaten.

De premium city high street shops tonen sterke resultaten op belangrijke parameters als de bezettingsgraad, waardemutaties en huurgroei. Het resultaat verbeterde van € 0,7 miljoen negatief eind juni 2013 naar € 9,4 miljoen positief eind juni 2014. Dit geeft ons vertrouwen onze strategie op de huidige voet voort te zetten. Nu wij het merendeel van de desinvesteringen die wij voor ogen hadden succesvol hebben afgerond zal de focus de komende tijd vooral liggen op gerichte acquisities.

Bij de publicatie van onze jaarresultaten van 2013 hebben wij een verwachting uitgesproken over het direct resultaat voor 2014, in lijn met de strategie die gericht is op stabielere en voorspelbaardere resultaten. Wij houden vast aan onze verwachting van een direct resultaat tussen de € 2,10 en € 2,30 per aandeel voor 2014. Daaraan voegen wij toe ten minste € 1,90 per aandeel als dividend uit te zullen keren over heel 2014.
Taco de Groot, CEO Vastned

Over Vastned

Vastned is een Europees beursgenoteerd (Euronext Amsterdam) winkelvastgoedonderneming met focus op 'venues for premium shopping'. Vastned belegt in geselecteerde steden in Europa en Istanbul, met een duidelijke focus op het beste winkelvastgoed in de populairste winkelstraten in grotere steden (“high streets”). Huurders van Vastned zijn sterke en toonaangevende internationale en nationale retailmerken. De vastgoedportefeuille heeft een omvang van ongeveer € 1,5 miljard.