Rotterdam,
06
augustus
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Halfjaarbericht 2010

(tussen haakjes halfjaarcijfers 2009)

  • Direct beleggingsresultaat: € 33,6 miljoen (€ 34,3 miljoen);
  • Indirect beleggingsresultaat: € 12,0 miljoen positief (€ 99,5 miljoen negatief);
  • Beleggingsresultaat: € 45,7 miljoen positief (€ 65,2 miljoen negatief);
  • Direct beleggingsresultaat per aandeel: € 1,84 (€ 2,08);
  • Indirect beleggingsresultaat per aandeel: € 0,65 positief (€ 6,04 negatief);
  • Beleggingsresultaat per aandeel: € 2,49 positief (€ 3,96 negatief);
  • Eigen vermogen per aandeel op 30 juni 2010: € 50,30 (30 juni 2009: € 53,28);
  • Gemiddelde bezettingsgraad: 95,3% (97,3%);
  • Bezettingsgraad ultimo juni 2010: 95,0% (ultimo maart 2010: 95,2%);
  • Solvabiliteit per 30 juni 2010: 54,5% (30 juni 2009: 52,8%).