Rotterdam,
28
april
2015
|
07:45
Europe/Amsterdam

AVA Vastned keurt alle voorstellen goed

De aandeelhouders van Vastned, de beursgenoteerde Europese vastgoedonderneming met focus op ‘venues for premium shopping’, hebben tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van 24 april 2015 alle voorstellen die ter stemming waren gebracht goedgekeurd.

Belangrijke besluiten die zijn genomen tijdens de AvA zijn:
- Het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2014;
- De herbenoeming van Taco de Groot als CEO van Vastned voor een periode van vier jaar;
- De benoeming van Marc van Gelder en Charlotte Insinger tot leden van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar;
- Verlening van decharge aan de Raad van Commissarissen en de Directie over het boekjaar 2014;
- De machtiging van de Directie voor het uitgeven van aandelen, het verlenen van rechten tot het verkrijgen van aandelen en de beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht;
- De machtiging van de Directie voor het inkopen van eigen aandelen; en
- Het vaststellen van het dividend over het boekjaar 2014 op € 2,00 per aandeel in contanten.

Aangezien op 29 augustus 2014 reeds een interim-dividend is uitgekeerd van € 0,73 per aandeel, bedraagt het slotdividend 2014 € 1,27 per aandeel. Op 28 april 2015 noteert het aandeel Vastned ex-dividend en op 15 mei 2015 wordt het dividend betaalbaar gesteld.

Over Vastned

Vastned is een Europese beursgenoteerde (Euronext Amsterdam) winkelvastgoedonderneming met focus op 'venues for premium shopping'. Vastned belegt in geselecteerde steden in Europa en Istanbul, met een duidelijke focus op het beste winkelvastgoed in de populairste winkelstraten in grotere steden (“high streets”). Huurders van Vastned zijn sterke en toonaangevende internationale en nationale retailmerken. De vastgoedportefeuille heeft een omvang van ongeveer € 1,5 miljard.